NaviEd Learning Blog

Chấm dứt trì hoãn bằng nguyên tắc “2 phút”

Dịch từ bài viết How to Stop Procrastinating by Using the ‘2-Minute Rule’ tại huffingtonpost.com (Photo: Jenn Smitherman) Tôi đã ...
Read More
Blog Learning NaviEd

Thay đổi thói quen bắt đầu từ những thắng lợi nhỏ

Dịch từ bài viết "Changing Habits With Small Wins" tại changingminds.org (Photo: Google) Mô tả Nếu bạn muốn tạo cho ...
Read More
udontknowwhatudontknow

Bạn có biết những điều bạn không biết?

(Photo: bonkersworld.net) Dịch từ bài viết "Do You Know What You Don’t Know?" của tác giả Art Markman (Harvard Business ...
Read More
Uncertainty by Милен Иванов

Ta cần làm gì khi ta không biết phải làm gì?

(Photo credit: Милен Иванов) Dịch từ bài viết "What To Do When You Don’t Know What To Do?" của các ...
Read More