Tôn giáo của chúng ta là gì?

Bài review sách Cuộc đời của Pi (Life of Pi) - Yann Martel Có một lần, trong lớp “Cơ sở văn hóa Việt Nam”, cô giáo kể chuyện du học làm quà cho đám nhí nhố ranh mãnh lớp tôi nghe. Cô nói rằng người nước ngoài họ sợ những người vô thần lắm, thế [...]